Φόρμα επικοινωνίας/εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα που θα προκηρυχθούν εκ νέου.
Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας πατήστε Εδώ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

 

Ενημερωθείτε για όλα τα Προγράμματα…Εδώ

Αυτοχρημαδοτούμενα προγράμματα

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επιμόρφωσης διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ & ερευνητικό προσωπικό

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ευρωπαϊκά
προγράμματα

 

Ανάπτυξη δράσεων σε διεθνές επίπεδο μέσα από συνεργασίες με φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Ενδοεπιχειρησιακή
Κατάρτιση

 

Υλοποίηση δράσεων επιδοτούμενης κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης είναι στελεχωμένο από άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Προσωπικό

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης είναι στελεχωμένο από άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Οι Εγκαταστάσεις μας

 

Κεντρική τοποθεσία, εύκολη προσβασιμότητα, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή αποτελούμενη από νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες αιχμής.

Οι Υπηρεσίες μας

 

Υπηρεσίες με έμφαση στην κοινωνία της γνώσης και στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Αρχείο Προγραμμάτων

 

Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία τριετία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ιστοσελίδες και links σε φορείς και οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.